Program

KONFERENCJA DZIEŃ BIM 2017 – 1-2 czerwca 2017
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

PROGRAM KONFERENCJI:


DZIEŃ 1 - 01.06.2017

(wstęp wolny, rejestracja i opłata niewymagana)

PANEL DYSKUSYJNY - BIM w badaniach naukowych

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” sala 1/9

Politechnika Krakowska, kampus przy ul. Warszawskiej 24, Kraków

 

11:00-11:45 panel - część 1:

Syntetyczny przegląd publikacji dotyczących BIM - próba określenia obszarów, pól i trendów badawczych

 

11:45 -12:00 przerwa kawowa

 

12:00-13:00 panel - część 2:

BIM a prace badawczo-rozwojowe - możliwości i perspektywy

 

 

DZIEŃ 2 - 02.06.2017 

(wymagana rejestracja oraz wniesienie opłaty konferencyjnej)

PRELEKCJE I REFERATY

Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia” (zmiana lokalizacji)

Politechnika Krakowska, kampus przy ul. Warszawskiej 24, Kraków

 

8:15-8:45 Recepcja - wydawanie identyfikatorów i certyfikatów 

 

9:00-9:30 – OTWARCIE KONFERENCJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ I WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ

 

9:30-10:50 Sesja 1

1. Efektywne projektowanie w BIM, Tomasz Łacny, ARUP

2. BIM w przetargach publicznych - analiza wybranych postępowań przetargowych, Katarzyna Orlińska-Dejer, Datacomp sp. z o.o.

3. BIM w konstrukcjach mostowych, Magdalena Sypek, MP-Mosty Sp. z o.o.; Sławomir Woźniak, Construsoft Sp. z o.o.

4. Krótki film promocyjny miasta Kraków

 

10:50-11:10 przerwa kawowa

 

11:10-12:30 Sesja 2

1. Od otwartego formatu do otwartej aplikacji, Rafał Wójtowicz, Datacomp sp. z o.o., (referat sponsorowany)

2. Narzędzia BIM dla inwestora, Maciej Dejer, BIM Klaster

3. BIM w odniesieniu do wspólnej platformy danych (Common Data Environment - CDE), Robert Łataś, Politechnika Warszawska

4. BIM na platformie think project!, Robert Łataś, think project! Polska (referat sponsorowany)

 

12:30-13:10 przerwa na lunch (lunch we własnym zakresie uczestników konferencji)

 

13:10-14:40 Sesja 3

1. Zarządzanie biurem projektowym w środowisku OPEN BIM, Łukasz Magdziarz, WSC (referat sponsorowany)

2. BIM w Eiffage - doświadczenie z budów we Francji i w Polsce, Karol Baryczka, Eiffage Polska

3. Uwarunkowania wprowadzenia Zintegrowanego Procesu Inwestycyjnego (BIM + IPD) w polskim budownictwie, Robert Szczepaniak, IARP/Arch+Ing, BIM klaster

4. BIM w praktyce firmy ARUP, Maciej Kupczyk, ARUP (referat sponsorowany)

 

14:40-15:00 przerwa kawowa

 

15:00-15:40 Sesja 4

1. Przedmiarowanie w BIM - wpływ jakości modelu na dokładność przedmiarów, Michał Gaweł, BIMventor, Dominik Słonina

2. Wdrożenie technologii BIM w biurze projektowym – założenia, cele, rezultaty, Grzegorz Przebinda, Graitec Sp. z o.o.

 

15:40-16:00 ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od organizatorów.